Theses 

Sociální sítě ve výuce pohledem žáků druhého stupně ZŠ – Mgr. František Vrábel

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. František Vrábel

Diplomová práce

Sociální sítě ve výuce pohledem žáků druhého stupně ZŠ

Social networks in the learning process from the perspective of lower secondary school pupils

Anotace: Diplomová práce Sociální sítě ve výuce pohledem žáků druhého stupně ZŠ pojednává o sociálních sítích v souvislosti s jejich využitím ve školním prostředí. Teoretická část předkládá základní pojmy, např. sociální síť, sociální online síť a přátelství. Následně přistupuje k základní diferenciaci sociálních sítí a popisuje nejvýznamnější z nich. Empirický výzkum je orientován na postoj žáků k sociálním sítím a jejich následného zařazení do výuky. Pomocí dotazníkového šetření zjišťuje vliv pohlaví, ročníku a věku žáka na názorovou složku.

Abstract: Diploma thesis Social networks in the learning process from the perspective of lower secondary school pupils discusses social networks in connection with their utilising in the school environment. The theoretical part presents fundamental terms as 'social network', 'social online network' and 'friendship'. Consequently, this part of the thesis enumerates key varieties of social networks and characterizes the most important types. The empirical research is oriented on pupils' attitude to social networks and their following incorporation into the learning process. Based on a questionnaire, it observes effects of the gender, grade and age of the pupils on their opinion.

Klíčová slova: sociální síť, sociální online síť, Facebook, Edmodo, Twitter, žáci, komunikace, výuka, sociální vztah, přátelství, identita, školní třída, social network, social networking site, pupils, communication, teaching, social relation, friendship, identity, form

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Josef Moravec
  • Oponent: Mgr. Jana Boumová, DiS.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 13:31, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz