Markéta Slavíková

Bakalářská práce

Počátky pražského evangelického sboru a. v. očima jeho členů. Edice a analýza korespondence členů pražského evangelického sboru a. v. s Michalem Institorisem Mošovským

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá edicí korespondence luterského superintendenta Michala Institorise Mošovského se členy pražského evangelického sboru a. v. v letech 1782 1784. Analyzuje korespondenci po obsahové a jazykové stránce a ukazuje, jak jeho členové vnímali vznik a konstituování vlastního sboru a jak komunikovali s osobností, která měla vliv na formování evangelických sborů a. v. Na začátku je představena …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with editions of the correspondence of the Lutheran superintendent Michael Institoris Mošovský with members of the Prague Evangelical Congregation of Augsburg Confession in the years 1782 - 1784. It analyzes the content and language of the correspondence and shows how its members perceived the emergence and constitution of their own Congregation and how they communicated with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Slavíková, Markéta. Počátky pražského evangelického sboru a. v. očima jeho členů. Edice a analýza korespondence členů pražského evangelického sboru a. v. s Michalem Institorisem Mošovským . Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická