Theses 

Soldier Archetypes in The Second World War Films – Bc. Monika Křižánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Monika Křižánková

Diplomová práce

Soldier Archetypes in The Second World War Films

Soldier Archetypes in The Second World War Films

Anotace: Cílem této magisterské práce představit a rozšířit množství archetypů, které se nacházejí ve filmech americké produkce ztvárňující děje druhé světové války. Koncept archetypů je užit ve smyslu vzorů, které mohou být nalezeny v lidském tzv. kolektivním nevědomí. Práce rozebírá dané válečné filmy z období 1940 do 2016 pomocí metody, která analyzuje vyprávění. Okruh válečných filmů je dále omezen na filmy ztvárňující boj. Dále tento konkrétní žánr obsahuje typické znaky, kterými jsou čelná různorodá skupina vojáků, nějaký válečný cíl a konflikt uvnitř dané skupiny, který je následně vyřešen pomocí externích vlivů, což jsou hlavně sdílené bojové zkušenosti. Okruh filmů je dále omezen na ty, které znázorňují postavy vojáků pěchoty, kde se tito vojáci nacházejí ve velmi nejisté pozici mezi životem a smrtí. Také typické je jejich prostředí, které je výlučně tvořeno bojovými prostory a pozicemi, jako jsou např. zákopy, ve kterých zůstávají po celou dobu filmu. Práce charakterizuje dva druhy postav, „skupinu“ vojáků a jejich „velitele“. „Skupina“ je typickým znakem bojového žánru a je definována jako souhrn jednotlivců s různorodým etnickým původem, rozličným místem původu a vírou. „Velitel“ je pak charakterizován buď jako vojevůdce nebo také jako velitel morální nebo schopný inspirovat ostatní. Následně, k těmto postavám vojáků jsou přiřazeny archetypy ,jak jsou interpretovány filmaři daných filmů. „Skupina“ může být reprezentována archetypem „rytířů kulatého stolu“, protože oba koncepty sdílejí romantickou ideu a hlásají určité absolutní společenské hodnoty a zásady. „Skupina“ může být dále pojata jako archetyp „bratrstva neohrožených“, který je založen na osobních bojových zkušenostech, vzájemném poutu mezi vojáky a na odpovědnost vůči sobě navzájem, že se budou ochraňovat. Poté „velitel“ je interpretován pomocí archetypu „otce“, kterého úkolem je ztvárnění návaznosti vojenské skupiny na představu klasické rodiny. „Otec“ má dále vycvičit a vést muže v umění boje, tak i ve formování jejich válečných názorů a ideálů. Poté „velitel“ bere na sebe archetyp „kovboje“, který je definován jako osamělý střelec, jehož misí je dobytí určitého cíle. V současné době „velitel“ je interpretován pomocí archetypů „Krista“, který se zaměřuje na oběti daných postav pro záchranu ostatních. Závěrem, práce uvádí trendy, které se časem vytvořily v daných válečných filmech. Závěr se zvláště zaměřuje na změnu významu ztvárnění násilí ve filmech, kdy zobrazování aktivního násilí jako vedoucí myšlenky je vystřídáno náměty, které se zaměřují na následky násilí.

Abstract: The purpose of this thesis is to introduce and expend archetypes that can be found in the Second World War combat films of the U.S. motion picture production. The concept of archetypes is based on them being defined as collective unconscious patterns. Through the approach of narrative analysis, the thesis studies variety of combat films ranging from the 1940s to 2016. The scope is limited to combat films composed of the prominent diverse “group”, military objective and their inner conflict resolved externally through the combat experience. The scope is further restricted to films portraying infantry soldier characters due to their uncertain and constant position between life and death and pure combat spaces they occupy through the course of these films. The thesis characterizes the “group” soldier character and the “leader” soldier character. The former constitutes a genre convention and is defined as a compilation of multiethnic individuals with diverse geographical and religious origins. The “leader” is defined either as the military commander or the inspirational or moral “leader”. Subsequently, they are assigned respective archetypes due to their filmmakers´ interpretation. The “group” can represent either “knights of the Round Table” archetype due to their shared romantic views and proclaimed values or “band of brothers” archetype that professes personal experience, mutual bond and responsibility to protect each other. The “leader” can be characterized through the “father” archetype that upholds the idea of the “group” as a family where the “leader” trains and leads other in martial arts as well as war ideals. Later the “leader” assume a separate position of the “cowboy” representing the lone gunman directed to the purpose of a conquest. Nowadays, the common “leader” is interpreted through the “Christ” archetype who does not focus on killing but on his sacrifice to save others. As a conclusion, the thesis presents certain trends in overall interpretation of these considered films. The thesis states that the films have shifted from representation of an active violence towards the prominent issues of the outcomes of the violence.

Keywords: archetype, combat genre, The Second World War, group soldier character, leader soldier character, Knight of the Round Table, father figure, cowboy, Christ figure, band of brothers

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedoucí: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 15:06, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz