Theses 

Emotionale Phraseologie in deutschen und slowakischen Frauenzeitschriften. Dargestellt an "Petra" und "Eva". – Bc. Zuzana Kováčová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

Bc. Zuzana Kováčová

Diplomová práce

Emotionale Phraseologie in deutschen und slowakischen Frauenzeitschriften. Dargestellt an "Petra" und "Eva".

Emotional Phraseology in German and Slovak Magazines for Women ( "Petra" and "Eva").

Abstract: This master thesis deals with idioms which express emotions by the way on women's magazines; concretely it deals with the German magazine "Petra" and the Slovak magazine "Eva". The theoretical part deals with basis of phraseology, emotions and their meaning in texts and their meaning in language overall and also general characteristic of women’s magazine. The practical part focuses on the analysis based on occurrence of emotional idioms in specific texts from selected magazines.

Abstract: Táto diplomová práca sa zaoberá frazeologizmami vyjadrujúcimi emócie na príkladoch z časopisov pre ženy, konkrétne ide o nemecký časopis "Petra" a slovenský časopis "Eva". Teoretická časť práce sa venuje základným otázkam frazeológie, emóciám a ich funkcii v textoch a jazyku celkovo a všeobecnej charakteristike ženských časopisov. Praktická časť je zameraná na analýzu konkrétnych textov z vybraných časopisov z hľadiska výskytu emocionálnych frazeologizmov.

Klíčová slova: ženské časopisy, frazeologizmy, vyjadrenie emócii, women's magazines, idioms, expression of emotions

Jazyk práce: němčina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
  • Oponent: PhDr. Anna Marie Halasová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 23:11, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz