Bc. Aneta Ostrejšová

Diplomová práce

Operace na podporu míru NATO z hlediska podmínek a okolností jejich aplikace

NATO peace support operations in terms of the conditions and circumstances of their application
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zkoumáním podmínek a okolností, za kterých dochází k aplikaci operací na podporu míru (PSOs) Severoatlantickou aliancí (NATO). Cílem této diplomové práce je odhalit, jaké podmínky a okolnosti vedou členské země NATO k zahájení PSOs, přičemž je záměrem diplomové práce zjistit, jaké podmínky nebo kombinace podmínek lze shledávat jako postačující či nutné pro aplikaci PSOs státy …více
Abstract:
Thesis examines the conditions and circumstances under which Peace Support Operations (PSOs) are carried out by the North Atlantic Treaty Organization (NATO). The thesis aspires to reveal which conditions and circumstances induce member states of NATO to start PSOs. The aim of the thesis is to find out which conditions or combinations of conditions are sufficient or necessary for launching PSOs by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií