Klára SEKEROVÁ

Bakalářská práce

Ergoterapie, jako nedílná součást paliativní péče

Occupational therapy as an intergal part of palliative care
Anotace:
Příjmení a jméno: Sekerová Klára Katedra: Fyzioterapie a ergoterapie Název práce: Ergoterapie jako nedílná součást paliativní péče Vedoucí práce: Lucie Novotná, DiS. Počet stran: číslované 82, nečíslované31 Počet příloh:32 Počet titulů použité literatury:11 Klíčová slova: ergoterapie, paliativní péče, metodické postupy v ergoterapii Souhrn: Moje práce se skládá ze dvou částí a to z teoretické a praktické …více
Abstract:
Surname and name: Sekerová Klára Department: Physiotherapy and ergotherapy Title of thesis: Occupational therapy as an integral part of palliative care Consultant: Lucie Novotná, DiS. Number of pages: Number of appendices: Number of literature items used: Key words: ergotherapy, palliative care, methodological approaches in occupational therapy Summary: My work consists of two parts, namely the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2012
Zveřejnit od: 28. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Lucie Hergetová, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEKEROVÁ, Klára. Ergoterapie, jako nedílná součást paliativní péče. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.