Yuting Song

Diplomová práce

The Effect of Calendar Anomalies on the Cryptocurrency Market

The Effect of Calendar Anomalies on the Cryptocurrency Market
Anotace:
With the continuous development of financial markets, the traditional financial theory and the reality of the financial market are often colliding. Traditional financial theories based on investor rationality and efficient markets have been challenged like never before. A large number of empirical studies also show that financial investments are affected by subjective factors, such as peoples‘ behavior …více
Abstract:
With the continuous development of financial markets, the traditional financial theory and the reality of the financial market are often colliding. Traditional financial theories based on investor rationality and efficient markets have been challenged like never before. A large number of empirical studies also show that financial investments are affected by subjective factors, such as peoples‘ behavior …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2022
  • Vedoucí: Hana Dvořáčková
  • Oponent: Aleš Melecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava