Mgr. Nikola Pechtorová

Bakalářská práce

Regionalismus a regionální politické strany ve Skotsku a Walesu

Regionalism and regional political parties in Scotland and Wales
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci průběhu devolučního procesu, pozici regionálních stran a regionalismus ve Skotsku a Walesu. Jejím cílem je nalezení rozdílů v prvcích regionalismu ve Skotsku a Walesu a posoudit, jakou pozici v tomto procesu představují a v minulosti představovaly regionální strany. Základy pro tuto práci představují práce Klause von Beymeho a Maxmiliána Strmisky, kteří se …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the comparison devolution process, the position of regional parties and regionalism in Scotland and Wales. Its goal is to find differences in the elements of regionalism in Scotland and Wales and to assess their position in this process represent a previously represented by regional parties. The basis for this work represents works Klaus von Beymeho Strmiska and Maximilian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Oponent: Thomas Belton

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií