Tereza HRUŠKOVÁ

Bakalářská práce

Ergoterapie u dítěte s myoelektrickou protézou na horní končetině

Occupational therapy in a child with upper limb myoelectric prosthesis
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou týkající se dítěte s chybějící částí horní končetiny na podkladě vrozené vývojové vady. Práci jsem rozdělila na část teoretickou a praktickou. V teoretické části popisuji vrozené vývojové vady horní končetiny. Dále uvádím obecnou charakteristiku ortopedické protetiky, stručný průřez historie protetických pomůcek a druhy protéz horních končetin, u kterých …více
Abstract:
In my bachelor thesis I deal with problems relating to a child with a missing part of an upper limb due to congenital developmental defect. The thesis is devided into theoretical and practical part. The theoretical part describes congenital malformations of the upper limb. Furthermore, general characteristics of orthopedic prosthetics, a brief history of prosthetic devices and types of upper limb prostheses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013
Zveřejnit od: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRUŠKOVÁ, Tereza. Ergoterapie u dítěte s myoelektrickou protézou na horní končetině. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie