Bc. Martina Šebová

Diplomová práce

Nástroj pro párování informací z různých datových zdrojů

Tool for Joining Various Data Sources
Abstract:
This thesis discusses creation of web aplication, which allows pairing of data from different databases and CSV files. The emphasis is put on user friendliness of the application. Part of the thesis describes design and technical solution of the aplication. This thesis was created in cooperation with industry partner K-NET, s.r.o.
Abstract:
Práca sa zaoberá tvorbou webovej aplikácie, ktorá umožní párovanie dát z rôznych databáz a CSV súborov. Dôraz je kladený na užívateľskú prívetivesť aplikácie. Súčasťou práce je popis dizajnového a technického riešenia aplikácie. Táto práca vznikla v rámci spolupráce s priemyselným partnerom K-NET, s.r.o.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Libor Seidelmann

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma