Bc. Kateřina Sedláková

Bachelor's thesis

Suprasegmentals in Czech Speakers of English

Suprasegmentals in Czech Speakers of English
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o vlivu výběru hudby na výslovnost, a to především přízvuk, melodii a intonaci. Práce je zaměřena na české studenty angličtiny a jejich anglickou výslovnost. Nejdříve jsou vymezeny rozdíly mezi anglickými a českými suprasegmentálními fonologickými jevy. Následuje diskuse o tom, jaký hudební žánr je nejvíce vhodný pro studium jazyka. Poslední dvě kapitoly popisují metodologii …more
Abstract:
This thesis deals with how music preferences affect one´s pronunciation, particularly stress, rhythm and intonation of their speech. This thesis is concerned with Czech learners of English and their English pronunciation. Firstly, the differences between Czech and English suprasegmental features are described and the most suitable music genres for language acquisition are discussed. The last two chapters …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2018
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Dominika Kováčová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English Language and Literature

Theses on a related topic