Bc. Kateřina Sedláková

Bakalářská práce

Suprasegmentals in Czech Speakers of English

Suprasegmentals in Czech Speakers of English
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o vlivu výběru hudby na výslovnost, a to především přízvuk, melodii a intonaci. Práce je zaměřena na české studenty angličtiny a jejich anglickou výslovnost. Nejdříve jsou vymezeny rozdíly mezi anglickými a českými suprasegmentálními fonologickými jevy. Následuje diskuse o tom, jaký hudební žánr je nejvíce vhodný pro studium jazyka. Poslední dvě kapitoly popisují metodologii …více
Abstract:
This thesis deals with how music preferences affect one´s pronunciation, particularly stress, rhythm and intonation of their speech. This thesis is concerned with Czech learners of English and their English pronunciation. Firstly, the differences between Czech and English suprasegmental features are described and the most suitable music genres for language acquisition are discussed. The last two chapters …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dominika Kováčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma