Bc. Pavlína Kottmanová

Bakalářská práce

Formy kyberšikany u dospívajících

Forms of cyberbullying in adolescents
Anotace:
Anotace: Bakalářská práce se věnuje tématu kyberšikany se zaměřením na její formy u adolescentů. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá vymezením kyberšikany, agresivním chováním, aktéry kyberšikany a definuje vybrané formy, prostřednictvím kterých je páchána. Dále poukazuje na její dopady, možnou prevenci a výzkumy na téma frekvence kyberšikany. Cílem empirické části je zjistit …více
Abstract:
Abstract: The bachelor thesis deals with the topic of cyberbullying with the focus on its forms among adolescents. The thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with the definition of cyberbullying, aggressive behavior, cyberbullying participants and defines the selected forms through which it is committed. It also highlights its implications, possible prevention, and research into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Tereza Vychopňová
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta