Bc. Martin Cabák

Bakalářská práce

Zásuvné moduly JOSM editoru

Plugins for JOSM editor
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hodnocením zásuvných modulů Java OpenStreetMap editoru z hlediska jejich potenciálního přínosu pro tvorbu dat OpenStreetMap a zejména pro humanitární mapování. V rešeršní části práce byly zásuvné moduly klasifikovány do kategorií dle jejich tematického zaměření a také byly představeny základní koncepty použitelnosti a dosavadní metody testování použitelnosti. Vybraná metoda …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the evaluation of plugins in Java OpenStreetMap editor in terms of their potential contribution to OpenStreetMap data creation and especially for humanitarian mapping. In the research part of the thesis, plugins were classified into categories according to their thematic focus and basic concepts of usability and existing usability testing methods were also presented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dajana Snopková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta