Ing. Vladimíra Nedeliaková

Bakalářská práce

Povinnost platit a využití platebních prostředků v mezinárodním obchodě

The duty to pay and the employment of some instruments of the payment in international trade
Anotace:
Název této práce je "Povinnost platit a využití platebních prostředků v mezinárodních obchodě", tudíž hlavní pozornost je zaměřena na platební podmínku a jednotlivé druhy platebních instrumentů. V prvé části této práce se zabýváme právní úpravou kupní ceny v mezinárodním prostředí, která je upravena v Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, podepsané dne 11.4.1980 ve Vídni (dále jen Úmluva …více
Abstract:
The title of this BA thesis is: "Duty to Pay and the Employment of Some Instruments of Payment in International Trade" and therefore it concentrates, in particular, on the payment condition and individual types of payment instruments. The first part of the thesis deals with the legal aspects of the purchase price in the international environment which are governed by the UN Convention on Contracts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta