Bc. Denisa Hálová, DiS.

Bakalářská práce

Využití účetní závěrky k analýze hospodaření s.r.o.

How to use final accounts to analyse economy of limited company
Anotace:
Ve své práci jsem se zaměřila na deskripci teoretických východisek vztahujících se k problematice účetní závěrky, finanční analýzy a charakteristice společnosti s ručením omezeným. Poznatky z teorie jsem uplatnila v praktické části práce při analýze hospodaření společnosti.
Abstract:
In my thesis I have focused on theoretical research of final accounts, financial analysis and limited company's issue. I have used this as theoretical ground for analysis of company's economy in the practical part.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Milan Pátek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting