Ing. Arsen Astezhev

Master's thesis

New Evaluation Methods of Digital Assets for Modern Investors

New Evaluation Methods of Digital Assets for Modern Investors
Anotácia:
Závěrečná práce magisterského studijního programu se zabývá problematikou oceňování digitálních společností. Digitální společnosti jsou ty firmy, jejichž aktiva generující hodnotu tvoří převážně nehmotná aktiva. Na rozdíl od tradičních nebo průmyslových firem, jejichž hlavními hodnotovými hnacími silami jsou tvrdá aktiva, se digitální společnosti spoléhají převážně na uživatelský obchodní model, který …viac
Abstract:
The final thesis of master’s study program addresses the problems in the valuation of digital companies. Digital companies are those firms whose value-generating assets largely consist of intangible assets. Unlike traditional or industrial firms whose main value drivers are hard assets, digital companies rely largely on a user-based business model, which requires large investments in servicing existing …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedúci: Ing. Petr Mach, Ph.D.
  • Oponent: DBA Oldřich Dutý, MSc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní