Veronika LERCHOVÁ

Bachelor's thesis

Analysis and comparison of Elizabeth and Emma, the protagonists of Jane Austen´s novels Pride and Prejudice and Emma

Analysis and comparison of Elizabeth and Emma, the protagonists of Jane Austen´s novels Pride and Prejudice and Emma
Abstract:
The object of my undergraduate thesis is to analyse and compare Elizabeth Bennet from the novel Pride and Prejudice and Emma Woodhouse from the novel Emma written by Jane Austen and to find differences and similarities between them.
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je analyzovat a srovnat Elizabeth Bennetovou z románu Pýcha a Předsudek a Emmu Woodhouseovou z románu Emma autorky Jane Austenové. Hlavním úkolem je najít rozdíly a podobnosti mezi těmito dvěma fiktivními ženskými postavami v anglické literatuře.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011
Identifier: 38481

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Magdaléna Potočňáková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LERCHOVÁ, Veronika. Analysis and comparison of Elizabeth and Emma, the protagonists of Jane Austen´s novels Pride and Prejudice and Emma. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická