Bc. Barbora Marková

Diplomová práce

Červená kniha holešovská z let 1484 - 1700

"The Red Book" of Holešov from years 1484 - 1700
Anotace:
Práce se zabývá nejstarší dochovanou městskou knihou města Holešova, takzvanou Červenou knihou. Tento pramen obsahuje řadu jmen měšťanů zmíněných v soudních procesech týkajících se sporů, dědického vypořádání, zranění, vražd, obvinění mezi obyvateli a jiných. Tento pramen také obsahuje právní procesní řády, jenž přináší náhled na funkci městského práva a jednotlivé zápisy následně podávají informace …více
Abstract:
This work deals with the oldest preserved town book of the town of Holesov, the so-called Red Book. This source contains a number of names of townspeople mentioned in litigations regarding feuds, inheritance matters, injuries, murders, accusations between townspeople and others. This source also contains legal proceedings, which bring a look at the function of the town law and the individual records …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta