Bc. Darek Haumer

Master's thesis

Inovace organizační struktury podniku

Innovation of the organizational structure of a company
Abstract:
Diplomová práce se zabývá inovací organizační struktury na základě analýzy stávajícího stavu. Tvorba nebo změna organizační struktury je jednou z nejdůležitějších činností v podniku a jejím výsledkem mají být dobré pracovní podmínky pro zaměstnance. Organizační struktura představuje kostru organizace, v které se uskutečňují různé činnosti včetně řízení a pokud je vytvořena nesprávně, může docházet …more
Abstract:
The thesis deals with innovation, organizational structure based on an analysis of the current state. Creating or changing organizational structure is one of the most important activities in the company and its outcome should be good working conditions for employees. Organizational structure is the skeleton of the organization are carried out various activities including management and if it is created …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Ludmila Hromková, CSc.
  • Reader: Ing. Lubomír Šopík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting

Sting academy

Master programme / field:
Economy and Management / Business Economy and Management