Pavel KŘÍŽ

Bakalářská práce

Audio průvodce pro operační systém Android řízený GPS

Audio guide for the Android operating system controlled by GPS
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je implementace aplikace audio průvodce pro Android založenou na globálním navigačním systému (GPS). Účelem této aplikace je určit polohu zařízení, pokud je uvnitř bodu zájmu. V tomto případě aplikace upozorní na tuto skutečnost a začne přehrávat odpovídající multimediální záznam. Z tohoto důvodu práce v počáteční části popisuje strukturu a princip globálního navigačního …více
Abstract:
The main goal of this Bachelor thesis is implementation of Android application for audio guided tours based on Global Positioning System (GPS). The purpose of this application is to determine devices position if it is inside of the point of interest. In this case application notifies this fact and starts playback appropriate media record. For this reason the thesis in the initial part describe the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘÍŽ, Pavel. Audio průvodce pro operační systém Android řízený GPS. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy