Kateřina Derflová

Bachelor's thesis

Brand management značky DERMACOL na českém trhu

Brand management of the brand Dermacol on the Czech market
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na výzkum znalosti značky Dermacol na českém trhu.Cílem mé práce je shrnout hlavní poznatky z brand managementu a aplikovat je při zpracování návrhu řízení kosmetické značky Dermacol. K tomu využiji metody případové studie. Vstupní data byla získána primárně na základě dotazníkového šetření.
Abstract:
The focus of the bachelor thesis is to find out brand knowledge of the brand Dermacol through marketing research on the Czech market.The objective is to summarize the main findings from brand management and to apply them for designing the management of the cosmetic brand Dermacol.The enter data for this thesis were primary acquired from questionnaire investigation.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2018
  • Supervisor: Přemysl Průša
  • Reader: Alexandr Asmalovskij

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72605

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Manažer obchodu