Bc. Hana Mrňousová

Bakalářská práce

Analýza užitků a nákladů konkrétní aplikace e-governmentu

Analysis of utilities and costs of concrete e-government application
Anotace:
Tato práce se zabývá možnostmi využití informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě. Na základě českých a zahraničních přístupů se pokouší vymezit termíny, které pojmenovávají snahy o elektronizaci veřejné správy, zejména tzv. e-government. Teoretická část se soustředí na poznatky z oblasti metod hodnocení nákladů a užitků a hodnocení veřejných projektů popsaných v odborné literatuře …více
Abstract:
This thesis deals with the possibilities of the usage of information and communication technologies in public administration. It tries to define notions, that name efforts of electronisation of public administration on the basis of the czech and foreign approaches, especially so called e-government and e-governance. Theoretical part is focused on the findings in field of methods of evaluation of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2006
  • Vedoucí: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta