Bc. Barbora Víchová

Bachelor's thesis

Vyšetřování binokulárních funkcí u pacienta v ortoptické ambulanci

Investigation of binocular functions in a patient in orthoptics
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá jednoduchým binokulárním viděním, jeho stupni (superpozice, fúze, stereopse) a vyšetřovacími metodami, které používáme v ortoptické ordinaci. Uvedeny jsou zde vyšetřovací postupy i výsledky testů – fyziologické i patologické. Pro lepší pochopení diagnostických postupů jsou shrnuta základní fakta o jednoduchém binokulárním vidění a jeho patologiích (supresi, diplopii …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the simple binokular vision, its degrees (superposition, fusion, stereopsis) and the investigation methodes which are used in orthoptics. Examinations and test results – both physiological and pathological – are presented here. For a better understanding of the diagnostic procedures, the basic facts about simple binocular vision and its pathologies (suppression, diplopia …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Zuzana Štěrbová
  • Reader: Mgr. Andrea Jeřábková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta