Theses 

Tělesná zdatnost dětí školního věku – Simona JUSTOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Simona JUSTOVÁ

Diplomová práce

Tělesná zdatnost dětí školního věku

Physical Fittness of Schoolage Children

Anotace: Cílem této diplomové práce bylo zjistit úroveň tělesné zdatnosti zvolené skupiny dětí 1. stupně základní školy a vyhodnotit ji vzhledem ke standardům. Měřeni byli žáci 5. ročníku dvou základních škol, a to školy sportovní a školy standardní. K testování a určení úrovně tělesné zdatnosti byla využita testová baterie UNIFITTEST (6-60). Výsledky byly posouzeny metodou matematicko-statistického ověřování významnosti výsledků, komparací a logickou analýzou výsledků šetření. Výsledky jsou shrnuty v diskuzi a závěru práce. Šetření, která byla zjištěna samozřejmě nelze zobecňovat, a jejich platnost vychází pouze z našeho výzkumného souboru. Lze je brát pouze jako předpoklad k dalšímu rozvoji žáků a přispění k problematice podpory zdraví a tělesné zdatnosti.

Abstract: The aim of the diploma work has been to diagnose the level of physical fitness of selected group of pupils of 1st grade from elementary school and to evaluate it towards standards. Pupils of 5th grade of two elementary schools, a Sports School and a Standard School, were measured. The UNIFITTEST (6-60) battery was applied for testing and defining of the level of physical fitness. Results were assessed through the method of mathematics- statistics examination of significance of results, comparisons and logical analysis of research outcome. Results are summed up in the discussion and conclusion part of the thesis. Research, which have been discovered, cannot be generalized and their validity arises only from our research set. It could be only perceived as a prerequisite for the following development of pupils and contribution to issues of health and physical fitness support.

Klíčová slova: tělesná zdatnost, motorická výkonnost, mladší školní věk, UNIFITTEST (6-60), pohybová aktivita

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Hana Klimtová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=45278 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

JUSTOVÁ, Simona. Tělesná zdatnost dětí školního věku. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 06:28, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz