Bc. Tereza Dračková

Bakalářská práce

Mnohorozměrné statistické metody používané při výzkumu ptačích společenstev

Multivariate statistical methods used in research on bird communities
Anotace:
Tato práce se zabývá využíváním mnohorozměrných metod při studium ptačích společenstev. Je zde provedena přehledová rešerše o využívání těchto metod a nejčastěji uváděné metody jsou podrobněji popsány. Vybrané metody jsou dále aplikovány na data fragmentovaných porostů JZ Slovenska, za účelem porovnání výsledků a nalezení nejvhodnější metody pro tento typ dat.
Abstract:
This thesis deals with the use of multidimensional methods in the study of bird communities. A review of methods used in community bird research is given. The most frequently used methods are described in detail. Selected methods are further applied to data on bird communities in windbreaks of South-Western Slovakia with the aim to compare the results of different methods and to find the most suitable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Matematická biologie