Marie Drlíčková

Bachelor's thesis

Credit risk management

Řízení kreditního rizika
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá úvěrovým rizikem komerčních bank. Cílem práce je popsat metody, kterými řídí úvěrové riziko největší české banky, a také prozkoumat, jaká je současná situace v českém bankovním sektoru: zhodnotit úroveň regulatorního kapitálu, popsat rizikové expozice a strukturu úvěrů v systému jako celku a samostatně ve třech vybraných bankách. Data jsou čerpána ze statistik zveřejňovaných …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with credit risk of commercial banks. The aim of the thesis is to describe methods used to manage credit risk of the largest Czech banks and to examine the current situation in the Czech banking sector: to evaluate the level of regulatory capital, to describe risk exposures and structures of loans in the system as a whole and separately in the three selected banks. The data …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 10. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2019
  • Supervisor: Petr Kielar
  • Reader: Luděk Palán

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77929

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví