David MIHAL

Bakalářská práce

Optimalizace geometrie závěrného svaru nerezových tlakových nádob

Optimization of the geometry of closing welt stainless steel pressure vessels
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá optimalizováním způsobu svařování závěrného svaru pro nerezové tlakové nádoby ve firmě CHART Ferox Děčín a. s. Úvod práce tvoří popis společnosti, následuje teoretický úvod do svařování, který tvoří rozdělení metod svařování a problematika svařování. Dále se práce soustředí na svařování elektrickým obloukem, jelikož elektrický oblouk je základem pro následující kapitoly svařování …více
Abstract:
This thesis deals with optimizing closing weld method for stainless steel pressure vessels in company Chart Ferox Děčín a. s. Introduction of this thesis consists of a description of the company followed by a theoretical introduction to the welding, which consists of distribution of the welding methods and welding problems. Further this thesis focuses on arc welding because electric arc is the basis …více
 

Klíčová slova

Svařování optmalizace.
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Sylvia Kuśmierczak, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIHAL, David. Optimalizace geometrie závěrného svaru nerezových tlakových nádob. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta výrobních technologií a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenská technologie / Řízení výroby

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.