Theses 

Pohyb a dramatická hra v MŠ – Kristýna BLAHUTOVÁ, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Kristýna BLAHUTOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Pohyb a dramatická hra v MŠ

Movement and dramatic play in kindergarten

Anotace: V bakalářské práci jsem se zaměřila především na pohyb a dramatickou hru dětí v předškolním vzdělávání. Cílem mé bakalářské práce bylo poukázat na propojenost dramatické výchovy a pohybu, pokusit se vysvětlit velmi důležité termíny, které souvisí s pohybem i dramatickou hrou, a jsou často opomíjeny. Velmi zajímavou a přínosnou se podle rozhovorů z praktické části stala kapitola o přirozeném pohybu. A právě cílem praktické části bylo zjistit, zda si učitelky plně uvědomují využití pohybu a dramatické hry ve své profesi.

Abstract: The focus of my thesis is primarily on movement and drama for children in preschool education. The aim of my thesis was to show the connection between drama education and movement in an attempt to explain very important terms that relate to both movement and drama, and which are often neglected. The interviews from the practical part made the section on natural movement very interesting and useful. The point of the practical part was to determine whether teachers are fully aware of using movement and drama in their profession.

Klíčová slova: dramatická výchova, dramatická hra, přirozený pohyb, dýchání, kreativita, vyvážené držení těla

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 3. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Karaffa, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=35370 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

BLAHUTOVÁ, Kristýna. Pohyb a dramatická hra v MŠ. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:17, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz