Mgr. Andrea Matlochová, DiS.

Bachelor's thesis

Komunikační schopnosti žáků mladšího školního věku s mentálním postižením

Communication skills of the younger pupils with mental disability
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu komunikačních schopností žáků mladšího školního věku s mentálním postižením. Práce je rozdělena na tři kapitoly – dvě teoretické a jednu praktickou. První kapitola se zabývá komunikačními schopnostmi, vymezuje pojmy komunikace, jazyk a řeč, popisuje jazykové roviny v ontogenezi řeči a zmiňuje také narušenou komunikační schopnost. Druhá kapitola se zabývá mentálním …more
Abstract:
Bachelor thesis is focused on analysis of communication ability of younger pupils with mental disability. Thesis is divided in three chapters - two theoretic and one practical. First chapter deals with communication abilities, defines communication, language and speech, describes languages levels in ontogeny of speech and mentions also disrupted communication ability. Second chapter deals with mental …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2014
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta