Daniela Drábková

Bakalářská práce

A Marketing Mix of a Selected Company

A Marketing Mix of a Selected Company
Abstract:
This bachelor's thesis is focused on the analysis of a marketing mix of a selected company. The main aim of this work is to find out if customers of a selected company are satisfied with the provided services. This bachelor's thesis is consisting of 2 parts: theoretical and practical. The theoretical part is focused on marketing, a marketing mix in the companies offering services, the definition of …více
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o analýza marketingového mixu u vybrané společnosti. Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, zda jsou zákazníci vybrané společnosti spokojeni s nabízenými službami. Tato práce je rozdělena na 2 části: teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na marketing, marketingový mix u společností, co nabízí služby, co je to wellness, ale také marketingový výzkum …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Drábková, Daniela. A Marketing Mix of a Selected Company. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi