Mgr. Lucie Melichárková

Bakalářská práce

Love, Marriage, Adultery in Chaucer's Canterbury Tales

Love, Marriage, Adultery in Chaucer's Canterbury Tales
Anotace:
Záměrem této bakalářské práce je vysvětlit a popsat manželství a nevěru v Canterburských povídkách z genderového hlediska. Krátký popis genderové teorie a Středověké Anglie, ve které se odehrává děj Canterburských povídek, je následován detailní analýzou vybraných povídek a závěrem, který shrnuje zjištěná data.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to explain and describe the gender point of view on marriage and adultery in the Chaucer’s The Canterbury Tales. A brief description of the gender theory and the era of the Medieval England in which The Canterbury Tales takes place are followed by a detailed analysis of selected Tales and by the survey that attempts to conclude the research.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Izavčuk
  • Oponent: Mgr. Gabriela Oaklandová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta