Bc. Matěj Plch

Bachelor's thesis

Mobilní telefon jako prostředek komunikace zrakově postižených

Mobile phone as the communication device for visually impaired people.
Anotácia:
Práce pojednává o problematice používání mobilních telefonů zrakově postiženými. V první části je popsáno, jak pracovat s telefonem za použití osobního počítače a synchronizačního softwaru. Druhá část je věnována stručné historii operačních systémů pro mobilní telefony. Konečně poslední část mapuje vývoj mluvících aplikací a informuje o možnostech dostupnosti jednotlivých řešení na našem trhu.
Abstract:
The thesis describes usability of mobile phones by visually impaired people. In the first part of the text readers find information about working with phone by using PC and special synchronizing software. Second part describes the history and development of operating systems for mobile phones. Last section is dedicated for text about talking software and applications. Thesis charts situation of availability …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedúci: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.
  • Oponent: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education