Ing. Tereza Procházková, DiS.

Bakalářská práce

Finanční analýza podniku a její aplikace při poskytování úvěrů

Financial analysis of a company and its application in credit process
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá „Finanční analýzou podniku a její aplikací při poskytování úvěrů“. Cílem práce je popis procesu zpracování finanční analýzy podniku jako součást vyhodnocení úvěrového rizika před poskytnutím úvěru. Práce je rozdělena na dvě části. V první teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy finanční analýzy, praktická část se věnuje aplikaci teorie na konkrétní společnost …více
Abstract:
This Bachelor's thesis deals with the "Financial analysis of a company and its application in lending business by banks". The main objective of the thesis is a description of financial analysis processing as a part of a credit risks assessment process before granting new loans. The thesis is divided into two parts. Basic terms of financial analysis are explained in the first theoretical part. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Eva Holínská, CSc.
  • Oponent: Ing. Jaroslava Urbanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS