Tereza Kalouskova

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Pozice Food and Beverage Manager a její kompetence

Anotace:
Tato práce je zaměřena na pozici Food and Beverage Managera. V teoretické části je vysvětlena tato pozice a kompetence, kterými by měl manažer disponovat, aby mohl svou práci vykonávat úspěšně. Dále je zde zmíněna osobnost manažera, manažerská pyramida, styly vedení a řízení lidí. Praktická část je zaměřena na analýzu konkrétního hotelu, ve kterém Food and Beverage Manager pracuje, na popis organizační …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Výrostková
  • Oponent: Ivana Mikulčíková, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

VOŠES A SPŠPT

vyšší odborný program:
Personální řízení

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.