Veronika Nováková

Bachelor's thesis

Prožívání partnerské žárlivosti u mladých žen: Souvislost s hodnocením blízkosti vztahu, důvěrou v partnera, sebehodnocením ženy a délkou vztahu

Experience of partner jealousy among young women: An association to the closeness of relationship, trust in partner, women’s self-esteem and length of relationship
Abstract:
Tato práce se zabývala souvislostmi partnerské žárlivosti s hodnocením míry blízkosti vztahu, partnerskou důvěrou, sebehodnocením ženy a délkou vztahu. Na základě teorie multidimenzionální žárlivosti byla žárlivost rozdělena do třech dimenzí – kognitivní, emocionální a behaviorální. Prvním cílem výzkumu bylo nalézt souvislosti mezi jednotlivými dimenzemi žárlivosti a zmíněnými proměnnými. Druhým cílem …more
Abstract:
The current study dealt with the associations between partner jealousy, closeness of relationship, dyadic trust, women’s self-esteem and length of relationship. Based on theory of multidimensional jealousy, it was divided into three dimensions – cognitive, emotional a behavioral. The main aim of this study was to identify and describe connections between the different dimensions of jealousy and the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jaroslav Gottfried

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Psychology / Psychology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.