Bc. Romana Hendrychová

Master's thesis

Cévní mozková příhoda a její dopad na kvalitu života

Stroke and its impact on quality of life
Abstract:
Cílem diplomové práce a jejího výzkumu je analýza kvality života u osob po cévní mozkové příhodě. Práce obsahuje čtyři kapitoly. První tři jsou teoretické a zahrnují charakteristiku, diagnostiku, léčbu a v neposlední řadě sociální a psychologické aspekty cévní mozkové příhody. Výzkumná část je zaměřena na subjektivní prožívání kvality života po cévní mozkové příhodě. Pomocí kvalitativního výzkumu autorka …more
Abstract:
The aim of the thesis and its research is the analysis of the quality of life in patients after stroke. The work contains four chapters. The first three are theoretical and they include characteristics, diagnosis, treatment and, ultimately, social and psychological aspects of stroke. The research part is focused on the subjective perception of quality of life after stroke. Through qualitative research …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2015
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta