Bc. Pavel Kubíček

Bakalářská práce

Možnosti opensource software pro výuku DPZ

Usability of open source software for Remote Sensing learning
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké jsou možnosti volně dostupných softwarů, které jsou vhodné pro využití v rámci výuky dálkového průzkumu Země (DPZ). V práci je teoreticky definováno, co je volně dostupný (open source) software, čím se zabývá výuka DPZ a co jsou nejdůležitější funkce a nástroje, které musí vhodný software obsahovat. Dále je definován a proveden postup, jak jednotlivé …více
Abstract:
The main aim of this bachelor thesis is to find out what are the possibilities of freely available software, which are suitable for use in remote sensing education. In the thesis there is theoretically defined what is open source software, what deals with remote sensing and what are the most important functions and tools that the appropriate software must contain. There is also definied and made procedure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marian Švik

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.