Bc. Juriková Juriková

Bakalářská práce

Supervize a její přínos pro well-being pracovníků nízkoprahového zařízení

Supervision and its contribution to the well-being of employees in low-threshold facility
Anotace:
Tato práce se zabývá přínosem supervize pro well-being pracovníků nízkoprahového zařízení. Cílem teoretické části je vymezit pojmy jako sociální pracovník, nízkoprahové zařízení, supervize a well-being. Na základě tohoto vymezení je čtenáři přiblížen určitý teoretický rámec, který je stěžejní pro samotný výzkum. Empirická část jako taková je zaměřena na objasnění metodologie výzkumu. Dále jde zde blíže …více
Abstract:
This thesis is focused on supervision and its contribution to the well-being of employees in low-threshold facility. The aim of the theoretical part is to define terms like social worker, low-threshold facility, supervision and well-being. These definitions give reader some insight to theoretical framework that is crucial for the research. The empirical part itself is focused on clarification of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Erik Šejna
  • Oponent: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta