Bc. Zuzana Tomsová

Master's thesis

Vliv legislativních úprav na stavební spoření v ČR

Effect of Legislative Changes to Building Savings in the Czech Republic
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je analýza vlivu legislativních úprav na stavební spoření v České republice. Práce se nejprve věnuje charakteristice stavebního spoření, vymezení bytových potřeb, jednotlivých atributů smlouvy o stavebním spoření, státní podpoře vztahující se ke stavebnímu spoření a parametrům řádného a překlenovacího úvěru. Následně je analyzován dopad zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském …more
Abstract:
The subject of this diploma thesis is the analysis of the impact of legislative changes on building savings in the Czech Republic. The work first deals with the characteristics of building savings, the definition of housing needs, individual attributes of the building savings contract, state support related to building savings and parameters of standard and bridge loan. Subsequently, the impact of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 3. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Olga Ortová Šeflová
  • Reader: Ing. Lukáš Pfeifer, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS