Bc. Zuzana Tomsová

Master's thesis

Vliv legislativních úprav na stavební spoření v ČR

Effect of Legislative Changes to Building Savings in the Czech Republic
Anotácia:
Předmětem této diplomové práce je analýza vlivu legislativních úprav na stavební spoření v České republice. Práce se nejprve věnuje charakteristice stavebního spoření, vymezení bytových potřeb, jednotlivých atributů smlouvy o stavebním spoření, státní podpoře vztahující se ke stavebnímu spoření a parametrům řádného a překlenovacího úvěru. Následně je analyzován dopad zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském …viac
Abstract:
The subject of this diploma thesis is the analysis of the impact of legislative changes on building savings in the Czech Republic. The work first deals with the characteristics of building savings, the definition of housing needs, individual attributes of the building savings contract, state support related to building savings and parameters of standard and bridge loan. Subsequently, the impact of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedúci: Ing. Olga Ortová Šeflová
  • Oponent: Ing. Lukáš Pfeifer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS