Kirill Mikhaylov

Bakalářská práce

Germany in global trade and investment

Německo v mezinárodním obchodě a investicích
Anotace:
Tato práce hodnotí současnou pozici Německa z hlediska mezinárodního obchodu a investic. Důležitost tohoto tématu lze objasnit neustále rostoucím významem Německa ve světové ekonomice v podmínkách probíhající globalizace a internacionalizace, kdy jsou všechny země vzájemně propojeny. Je nesmírně důležité analyzovat to, co činí z Německa jednu z vedoucích a nejvíce ovlivňujících ekonomik ve světě, a …více
Abstract:
This thesis evaluates current position of Germany in International Trade and Investments. Relevance of this topic can be explained by continuously growing importance of Germany in World Economy in the conditions of ongoing globalization and internationalization, when all countries are interconnected. It appears extremely crucial to analyze what makes Germany one of the leading and influencing economies …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2018
  • Vedoucí: Ludmila Štěrbová
  • Oponent: Jaroslav Halík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73053