Martina RYBÍNOVÁ

Bakalářská práce

Charakteristika hudební tvorby české zpěvačky Radky Vrankové (Radůza)

The Characteristics of musical works of a Czech singer Radky Vrankové (Radůza)
Anotace:
Bakalářská práce na téma Charakteristika hudební tvorby české zpěvačky Radky Vrankové je zaměřena na českou zpěvačku známou pod pseudonymem Radůza. Cílem práce bylo přinést charakteristiku jejího dosavadního vývoje v lidském i uměleckém směru. První kapitola je věnována jejímu stručnému životopisu, studiu na pražské konzervatoři, kompozici artificiální hudby i hudby scénické a filmové. Okrajově je …více
Abstract:
Bachelor's thesis on characteristics of music-making of Czech singer Radka Vranková is focused on Czech singer known under the pseudonym Radůza. The aim of the work was to bring the characteristics of her current developments in the human and artistic direction. The first chapter is devoted to her brief biography, her studies at the Prague conservatory, her composition of art music, scenic and film …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miloš Hons, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RYBÍNOVÁ, Martina. Charakteristika hudební tvorby české zpěvačky Radky Vrankové (Radůza). Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Popularizace hudby a organizace hudebního života

Práce na příbuzné téma