Mgr. Alena Bendová, Ph.D.

Doctoral thesis

Interakce ve školní třídě s dobrým sociálním klimatem

The Interaction in a school class with a good social climate
Anotácia:
Disertační práce Interakce ve školní třídě s dobrým sociálním klimatem předkládá výsledky výzkumu zaměřeného na sociální interakci aktérů (žáků a třídní učitelky) ve středoškolské třídě s dobrým sociálním klimatem. Teoretická část publikace představuje pojetí sociálního klimatu školní třídy, vývoj zkoumání klimatu třídy. Podává základní informace o dimenzích, determinantách a typech klimatu třídy. …viac
Abstract:
This Ph.D. thesis is called The Interaction in a school class with a good social climate and offers results of a research focusing on social interaction of the participants (pupils and class teacher) in a secondary school class with a good social climate. The theoretical part of the thesis introduces the concept of social climate in a school class and the development of research of the school class …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2017
  • Vedúci: doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc., doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta