Bc. Adéla Kašparová

Master's thesis

Spojovací výrazy v dětské řeči: mladší školní věk

Conjuctions in child language: young school age
Anotácia:
Cílem této magisterské práce je poznat stav osvojení spojovacích výrazů u žáků na 1. stupni ZŠ. Teoretická část vymezuje a definuje spojovací výrazy v češtině. Pozornost je věnována především osvojování spojovacích výrazů u dětí. Na tyto výrazy nahlížíme také optikou výukových materiálů předmětu český jazyk a literatura a mapujeme výuku jednotlivých spojovacích výrazů v různých ročnících od 2. do 9 …viac
Abstract:
The aim of this diploma thesis is get to know the situation of acquisition the conjuctions by pupils at the primary school. The theoretical part defines the conjuctions in the Czech language. Mainly, we focus on the process of acquisition the conjuctions by children. We look on these expressions also from the view of the Czech language and literature as a subject at school. We conduct a survey of educational …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedúci: Mgr. Linda Doleží, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Rychnovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta