Bc. Marie MRÁZOVÁ

Diplomová práce

Energetické zdroje: didaktické pomůcky a jejich využití ve výuce fyziky

Energy sources: teaching aids and their use in physics teaching
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá energetickými zdroji a využitím didaktických pomůcek ve výuce fyziky. Práce obsahuje kapitolu o využití obnovitelných a neobnovitelných zdrojů. Další část je věnována výuce fyziky a jejímu zařazení v RVP. Část práce je věnována základním modelům vyučování. Diplomová práce obsahuje i soubor vyrobených didaktických pomůcek a to domeček se solárními panely a křečkova bioelektrárna …více
Abstract:
This thesis deals with energy sources and the use of teaching aids in physics teaching. The thesis contains a chapter on the use of renewable and non-renewable resources. The next part is devoted to physics teaching and decisive inclusion in the FEP. Part of the thesis work is devoted to basic teaching models. The diploma thesis also contains a set of manufactured teaching aids, namely a house with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Kielbusová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MRÁZOVÁ, Marie. Energetické zdroje: didaktické pomůcky a jejich využití ve výuce fyziky. Plzeň, 2021. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/