Bc. Daniel Flégl

Bakalářská práce

Postavení okresu Náchod v kvalitě života v Královéhradeckém kraji

The position of Náchod district in the quality of life in the Hradec Králové region
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je komplexní hodnocení kvality života na mezo úrovni konkrétně v okresu Náchod. Úvodní část bude zaměřená na všeobecnou charakteristiku okresu Náchod. Druhá část bude popisovat koncept kvality života. Třetí a čtvrtá část bude zaměřená na vlastní výzkum v okresu Náchod. Poslední kapitola bude pojednávat o srovnání výzkumu mezi objektivní[7] dimenzí a subjektivní[6] dimenzí …více
Abstract:
My objektive in bachelor's thesis is ingrated Quality of Life on mezo class specifically district Náchod. Introductory part will be focused to general district of Náchod. Second part will be decribed the concept of quality of life. Third and fourth will focused to own research in district of Náchod. Last chapter will compare results from dimension of objective and dimension of subjective
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: RNDr. František Murgaš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Flégl, Daniel. Postavení okresu Náchod v kvalitě života v Královéhradeckém kraji. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN