Bc. Michael Skřeček

Bakalářská práce

Egyptská symbolika v minojské hmotné culture (genius, posvátný uzel, papyrus)

Egyptian symbolic in Minoan material culture (genius, ankch, papyrus blossom)
Anotace:
Anotace: Bakalářská práce se zabývá analýzou ikonografických symbolů společných pro Egypt a minojskou Krétu v době bronzové. Jedná se o Háthořin cyklus (rohy zasvěcení a dvojitá sekera), minojský genius, papyrový květ a posvátný uzel (ankh). Práce obsahuje kapitoly pojednávající o chronologii, obchodu a kontaktech mezi Krétou a Egyptem a kapitolu o minojském náboženství.
Abstract:
The main topic of this thesis are iconographic symbols common to both Egypt and Minoan Crete during Bronze Age. Namely Hathor cycle (horns of consecration and double axe), Minoan genius, papyrus blossom and sacred knot (ankh). Thesis contains chapters regarding chronology, trade and Minoan religion.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Věra Klontza, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Žežule

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Klasická archeologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.