Bc. Eva Prcínová

Diplomová práce

Fikční mysl nespolehlivého vypravěče

The Fictional Mind of the Unreliable Narrator
Anotace:
Cílem diplomové práce je přiblížit způsob analýzy literárních děl za pomoci kognitivních věd. Práce se také zaměřuje na vysvětlení toho, jak myšlení literárních postav rozumějí čtenáři během čtení. Metoda zkoumající čtenářské chápání mentálního fungování literárních postav, které je podle kognitivní teorie analogické k mentálnímu fungování čtenářů z reálného světa, vychází z teorie mysli. Snahou práce …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to describe the method of analysis of literary works with the aid of cognitive sciences. The diploma thesis also focuses on describing the way, the thinking of the literary characters is understood by readers during reading. The method studying the readers’ understanding of the characters’ minds, which is analogical to the minds of the characters from the real world …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Romana Švachová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta