Bc. Zdeňka Dulová

Diplomová práce

Prostorová představivost ve výuce na ZŠ

Spatial intelligence in instruction at primary school
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na rozvoj prostorové představivosti u dětí na základní škole. Cílem této práce je shrnout základní teoretické poznatky o vývoji představivosti u dětí základní školy a dále zpracovat soubor aktivit směřující k rozvoji jejich představivosti – záměrem výzkumu je následně zhodnotit strategie řešení vybraných aktivit po ověření ve školské praxi a formulovat jevy, které mohou …více
Abstract:
The thesis focuses on the development of spatial intelligence in children at primary school. The goal of the thesis is to summarize basic theoretical knowledge about the development of spatial intelligence in children of primary school and further processed set of activities aimed at developing their intelligence – the intention of the research is to subsequently evaluate strategies of solving of selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Vybíral

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy